De Europese kwaliteitslabels
voor landbouwproducten

De Europese Unie heeft de kwaliteitslabels BOB en BGA in het leven geroepen om de veiligheid van levensmiddelen te waarborgen en de geografische oorsprong van producten te beschermen. Tegelijkertijd dragen deze labels bij aan de bescherming van het milieu en het in stand houden van productie volgens traditionele werkwijze.

BOB
BESCHERMDE
OORSPRONGSBENAMING

De Europese Unie verleent het BOB-kwaliteitslabel aan producten waarvan de productie en de verwerking plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied en waarbij lokale producenten gebruikmaken van erkende productiemethoden en ingrediënten uit de betreffende regio. De eigenschappen van deze producten hangen voor een belangrijk deel of volledig samen met hun geografische oorsprong. Producten met het BOB-kwaliteitslabel moeten voldoen aan strenge eisen die zijn vermeld in de Europese wetgeving. Ze moeten worden gekenmerkt met het hierboven afgebeelde BOB-logo.

BGA
BESCHERMDE GEOGRAFISCHE
AANDUIDING

Het BGA-kwaliteitslabel wordt toegekend aan producten waarvan de kwaliteit of de reputatie onlosmakelijk verbonden is met de plaats of de regio waar in ieder geval een deel van het productieproces (productie, verwerking) plaatsvindt. De gebruikte ingrediënten komen niet noodzakelijkerwijze uit de desbetreffende regio. Producten met het BGA-kwaliteitslabel moeten voldoen aan strenge eisen die zijn vermeld in de Europese wetgeving. Ze moeten worden gekenmerkt met het hierboven afgebeelde BGA-logo.

Producten met het kwaliteitslabel BOB en BGA
die oorspronkelijk uit Zuid-Tirol komen

De vier Zuid-Tiroolse producten maken duidelijk welke betekenis en functie de kwaliteitsregelingen van de Europese Unie hebben voor landbouwproducten en levensmiddelen. Ze zijn onderdeel van een campagne die mede wordt gefinancierd door de Europese Commissie en die wordt gerealiseerd in Italië, Duitsland, Nederland en Zweden. Deze campagne heeft als doel consumenten te informeren over de voordelen van Europese landbouwproducten.

Alle producten

Om de website kwaliteiteuropa.eu te mogen bezoeken, moet u meerderjarig zijn.

BENT U MEERDERJARIG?